سرخط
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: همزمان با پایان حماسه سیاسی ملت قهرمان ایران اسلامی ، شمارش آرا از بیش ازیک‌هزار و 620صندوق جمع آوری آرا در استان بوشهرآغاز شد.