سرخط
آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری مشاور عالی سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته آزمون سراسری امشب ساعت 24 به پایان می رسد و این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد. حسین  توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نظر به اینکه براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسري راس ساعت 24 امشب به پایان می رسد  و این مهلت قابل تمدید نیست و لذا به کلیه داوطلبان که تا این ساعت نسبت به انتخاب رشته خود و ثبت کد رشته ها  توصیه می شود تا در این فرصت باقی  مانده نسبت به انتخاب کد رشته های خود اقدام کنند. وی گفت: داوطلبان باید در هنگام انتخاب رشته اولویت و علاقه را مد نظر قرار دهند، همچنین تاکنون براساس آمارهای به دست آمده بیش از  60 درصد داوطلبان انتخاب رشته خود را انجام داده اند.