سرخط
ورزش سه: باشگاه تراکتورسازي بابت برگزاري مسابقاتش به طور همزمان و هم ساعت با گسترش فولاد از سازمان ليگ انتقاد کرد.سايت باشگاه تراکتورسازي نوشت: وقتي يک شهر در مسابقات فوتبال کشور داراي دو تيم باشد مثل تهران،تبريز و اصفهان و يا هر شهر ديگر اصولا برنامه ريزي مسابقات بايد طوري تنظيم شود که مسابقات تيم هاي آن شهر دريک روز و در يک ساعت برگزار نشود.فلسفه صرف بودجه و زحمات فراوان براي پخش مسابقات از تلويزيون چيست ؟ آيا بغير از فراهم کردن بستر لازم لذت بردن مردم از تماشاي فوتبال مي باشد .وقتي در يک شهر دو تيم در يک روز و يک ساعت مسابقات خود را برگزار نمايند . آيا نقض غرض نيست و آيا مردم ديدن يک مسابقه را از دست نمي دهند و باشگاه حق پخش تلويزيوني را از دست نمي دهد .عدم رعايت موضوع فوق در حق تيم هاي تبريزي موجب نارضايتي و ناراحتي هواداران تراکتور را باعث شده است براي مثال مسابقه گسترش فوتبال تبريز و فجرسپاسي شيراز در تبريز برگزار و جريان مسابقه از شبکه استاني سهند در حال پخش است در همان ساعت تراکتورسازي در اصفهان با سپاهان مسابقه حساس دارد شبکه ورزش و شبکه 3 نيز به ساير مسابقات اختصاص دارد حال انبوه هواداران مي خواهند مسابقه حساس تراکتور و سپاهان را ببينند از کجا ؟حال هواداران از موضوع ناراحت بوده و در مراجعه به باشگاه و کانون هواداران درخواست دارند که مسابقات بصورت معقول و در دو روز برگزار گردد تا آنها بتوانند از هر دو مسابقه تيم هاي تبريزي استفاده نمايند.باشگاه تراکتورسازي از اعتماد هواداران به باشگاه نهايت سپاس و امتنان را دارد لذا از مسئولين درخواست دارد که جدول مسابقات تيم هاي تبريزي طوري تنظيم نمايند که مسابقات در دو روز برگزار گردد.اين موضوع خيلي راحت بوده و مشکلي را در برنامه ريزي ها ايجاد نمي کند و ضمنا از بعضي سمپاشي ها و ايجاد شائبه ها نيز جلوگيري مي نمايد .مسئولين سازمان ليگ هميشه تعامل خوبي با باشگاه ها داشته و توجه خاصي به رفع مشکلات دارند لذا انتظار مي رود اين مشکل تبريزي ها را نيز هرچه سريعتر حل نمايند .