سرخط
رئیس جمهور سوریه با تسلیت درگذشت اسطوره آزادی آفریقای جنوبی، تاکید کرد: زندگی ماندلا منبع الهام مبارزان راه آزادی و درسی برای دیکتاتورها است.به گزارش مهر به نقل از رویترز، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه درگذشت "نلسون ماندلا" اسطوره آزادی آفریقای جنوبی را تسلیت گفت.وی تاکید کرد: زندگی ماندلا منبع الهام مبارزان راه آزادی و درسی برای دیکتاتورها است.بشار اسد افزود: مانلا الهام بخش پایه های دوستی، محبت و برادری بود.رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: مبارزه تاریخی ماندلا نیز منبع الهام ملتهای مستضعف جهان است و ستمگران و تجاوزکاران باید این عبرت را بگیرند که در نهایت شکست خواهند خورد.