سرخط
دادگاهی در مصر روز پنج‌شنبه نخست‌وزیر سابق این کشور و 2 فرزند «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع را از برخی اتهامات مالی تبرئه کرد.