سرخط
اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین توافقنامه همکاری مشترکی را در راستای همکاری‌های بیشتر سیاسی به امضا رساندند.