سرخط
رژیم صهیونیستی با شنیدن برخی اخبار مبنی بر کشف مکان اختفای رهبر گردانهای القسام، پرتاب چند موشک را برای فرار از مذاکرات بهانه کرد تا شاید بتواند قبل از دیر شدن وی را ترور کند.