سرخط
بنا به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ مرکز خبری کمیته بین‌المللی علیه اعدام گزارش کرد، طبق آخرین گزارش رسیده، «جیمز بزان» نماینده پارلمان کانادا در خصوص محکومیت اعدام در ایران و به‌ویژه در محکومیت اعدام ریحانه جباری اطلاعیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد. جیمز بزان در بخشی از این اطلاعیه نوشته است: «من از اعدام ریحانه جباری به…