سرخط
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: اسناد نشان می‌دهد که حتی تحریم‌ها را سران فتنه به امریکا پیشنهاد کردند، به سران فتنه می‌گویم که اگر حزب الله نبود الان بایستی چکمه نتانیاهو را واکس می‌زدید.