سرخط
انبارلویی معتقد است: پس از قیام 9 دی لحن رادیوهای خارجی و دشمن تغییر پیدا کرد و در واقع قیام 9 دی تیر خلاص به فتنه بود حتی کسانی که در اتاق‌های جنگ نرم نشسته و بازتولید آن را طراحی می‌کنند، بعید است که 9 دی را فراموش کنند.