سرخط
تهران - ایرنا - تصویر رضا قوچان نژاد دربین ستاره های 16 تیم حاضر درجام ملت های فوتبال آسیا 2015 قرار گرفته است.