سرخط
رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور معاونین،وزیر انرژی آمریکا،دستیار ویژه رئیس جمهور به پایان رسید.