سرخط
کره شمالی در طول هفته آینده یک رزمایش نظامی در مرزهای دریایی مورد مناقشه با کره‌جنوبی برگزار می‌کند.