سرخط
لینک مطلب محمدصادق صالحی‌منش٬ استاندار قم به منظور شرکت در دهمين دوره انتخابات مجلس استعفای خود را تقديم وزير کشور کرد.