سرخط
مادر ایرانی بی نظیر بوتو + تصویر منبع: جهان نیوز