سرخط
تهران-ایرنا- محاکمه رییس جمهور سابق چاد روز دوشنبه به اتهام ارتکاب جنایت های ضد بشری و شکنجه در دادگاه در سنگال آغاز شد.