سرخط
یک استاد قرآن با اشاره به خصوصیات سید متولی عبدالعال گفت: تلاوت مردم پسند و دستان پینه‌بسته از کشاورزی عبدالعال را از دیگر قاریان متمایز کرده بود.