سرخط
یکی از رسانه‌های انگلیس مدعی شد که پلیس فدرال آمریکا تحقیقات خود را در پرونده فساد ۱۰۰ میلیون دلاری که بلاتر در آن دست داشته آغاز کرده است.