سرخط
«جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان با اشاره به اینکه تصمیم اتحادیه عرب در تروریستی خواندن حزب‌الله با پیمان کشورهای عربی در خصوص مبارزه با تروریسم تعارض دارد، گفت: تروریستی خواندن حزب‌الله توسط اتحادیه عرب به نظر ما قابل قبول نیست.