سرخط
با سقوط یک هواپیمای آموزشی در استان البرز ایران، کارآموز خلبانی آن کشته و خلبان به بیمارستان منتقل شد. علت سقوط هواپیما اعلام نشده است.