سرخط
کویت - ایرنا - وزارت کشور کویت با انتشار بیانیه ای از کشف و شناسایی سه گروه تروریستی وابسته به داعش در داخل و خارج از این کشور که به دنبال انفجار یکی از مساجد و نگهداری انبار اسلحه و مهمات بوده اند خبر داد.