سرخط
دولت کویت از کشف و خنثی سازی یک عملیات تروریستی در این کشور خبر داد.