سرخط
شنیده می‌شود هافیک نیمکت‌نشین پرسپولیس یه دنبال جدایی از این تیم است.