سرخط
ساری-ایرنا- معاون سیاسی ، اجتماعی و امنیتی استاندار مازندران با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه کشور ، گفت : حمله به دولت و ایجاد خدشه در انسجام و همدلی جامعه ، خودزنی به بهانه مقابله با جنگ نرم دشمن است.