سرخط
زمان اولین مسابقه دو فرنگی‌کار کشورمان توسط ستاد برگزاری مسابقات المپیک اعلام شد.