سرخط
شیرجه روی چینی موفق شد مدال طلای شیرجه از تخته سه متر را از آن خود کند.