سرخط
گرگان -ایرنا- وزیر کشور گفت: امروز بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، به لطف خدا تمام قول های رییس جمهوری در دوران انتخابات پیگیری می شود تا تحقق یابد.