سرخط
خط تولید نخستین موشک سوخت جامد با برد 700 کیلومتر در هفته دفاع مقدس و با حضور وزیر دفاع افتتاح می‌شود.