سرخط
بانک صادرات متعهد شد که یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال و توانمندسازی به مددجویان کمیته امداد پرداخت کند.