سرخط
مشهد- ایرنا- تولیت آستان قدس رضوی گفت: نگاههای زودگذر و آنی بدون پایه و اساس و نیز تصمیمهای مقطعی در حوزه آسیبهای اجتماعی خود عامل تشدید این معضلات در جامعه شده است.