سرخط
رئیس فدراسیون وزنه‌‌برداری طی حکمی دکتر نوروزی را به عنوان مشاور توانبخشی تیم‌های ملی وزنه‌برداری انتخاب کرد.