سرخط
یک جوان مصری روی خود مواد آتش زا ریخت و خودش را در منطقه ساحلی سیدی جابر مقابل یکی از باشگاه‌های وابسته به ارتش در شرق اسکندریه آتش زد.