سرخط
الشحانیه در حضور 90 دقیقه‌ای پولادی مقابل السیلیه به برتری رسید.