سرخط
انتقام از عامل استشهادی قدس با شهرکسازی به گزارش خدمت؛ کانال 10 ژریم صهیونیستی اعلام کرد شهرداری قدس اشغالی با ساخت 2500 واحد صهیونیست‌نشین در «حی المکبر» قدس موافقت کرده است.بنا به این گزارش، این واحدها دقیقا در خیابانی ساخته خواهد شد که خانواده «فادی القنبر» عامل استشهادی عملیات قدس در آن سکونت دارد و در واقع به تلافی این عملیات انجام شده است.عملیات شهادت‌‌طلبانه فادی القنبر در قدس اشغالی منجر به کشته شدن 4 نظامی صهیونیست و مجروحیت 15 تن دیگر شد که همگی از اعضای یکی از یگان‌های ویژه ارتش رژیم صهیونیستی بوده‌اند.این عملیات ، برجسته‌ترین عملیات‌های استشهادی از ابتدای انتفاضه قدس در اکتبر 2015 تا کنون بود.رژیم صهیونیستی 4 اقدام تنبیهی دیگر نیز در خصوص این عملیات استشهادی تصویب کرده که از جمله آنها تخریب منزل خانواده عامل استشهادی است.تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت این واحدها در حالی گرفته می‌شود شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای هر گونه شهرک‌سازی در مناطق اشغالی 1967 را غیرقانونی اعلام کرده است.