سرخط
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تلاش برخی از کشورها برای جلوگیری از برگزاری مذاکرات طرفهای سوریه در آستانه تأکید کرد که با وجود این مسئله، مقدمات این نشست در حال فراهم شدن است.