سرخط
آخرین آلبوم سیاه و سفید «تن تن» هم بصورت رنگی منتشر می شود.