سرخط
مدیرعامل ستاد دیه استان قزوین گفت: مختومه شدن پرونده جرائم غیرعمد مددجویان نسوان دراولویت ستاد دیه استان قزوین قراردارد.