سرخط
لازمه پیشرفت سیاسی و اقتصادی، توسعه فرهنگی است لازمه پیشرفت سیاسی و اقتصادی، توسعه فرهنگی است اشرف بروجردی در دیدار با جانشین وزیر فرهنگ بلغارستان گفت: در باورهای دینی ما این نکته نهفته است که باید با همه انسانها تعامل و همراهی داشت و برای رسیدن به این امر باید نقاط مشترک را یافت و از نقاط اختلافی عبور کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بیان کرد: امروز هم این نقاط مشترک می تواند در قالب مسائل معنوی و فرهنگی ظاهر شود؛ بنابراین تعمق در نقاط و ریشه مشترک، دو ملت ایران و بلغارستان را به شناخت عمیقتری از یکدیگر هدایت می کند.  بروجردی اضافه کرد: حوزه سیاست تابع قدرت و حوزه اقتصاد تابع شرایط جهانی است اما حوزه فرهنگ نمی تواند از زندگی مردم جدا شود؛ بنابراین اگر فرهنگ برای توسعه سیاسی و اقتصادی توسط هر ملتی استفاده شود آن ملت موفق می شود. در ادامه مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگ دو کشور با توجه به هفتادمین سال روابط فرهنگی ایران و بلغارستان را فرصتی برای شناخت مردم دو کشور از فرهنگ یکدیگر ارائه کرد. مشاور وزیر فرهنگ بلغارستان نیز در ادامه این نشست گفت: به صورت سنتی روابط فرهنگی خوبی بین دو کشور حاکم است و تعامل شما با کتابخانه ملی نمونه ای از این روابط خوب است. انتهای پیام/