سرخط
کمک مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد دیدار دوستانه ایران برابر توگو صحبت کرده است.