سرخط
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران از برگزاری همایش آموزش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در ساری خبر داد.