سرخط
تبریز در پاییز لباس سفید برف به تن کرد طبق اعلام هواشناسی بارش‌ها تا ظهر ادامه خواهد داشت.