سرخط
دادستان قزوین گفت: پرونده اختلاس ۲ کارمند در اداره کل بنیاد مسکن مراحل نهایی را طی می کند و به زودی کیفرخواست پرونده صادر خواهد شد.