سرخط
احمدی نژاد در مراسم تشییع برادرش داوود حضور یافت.