سرخط
آشا محرابی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.