سرخط
رئیس کل دادگستری استان تهران بر تداوم برنامه بازدید‌های هدفمند از واحد‌های قضایی تاکید کرد و گفت: این بازدید‌ها باید توام با برنامه ریزی دقیق و مستمر همراه با پیگیری‌های جدی تا حصول نتیجه باشد تا از این طریق نتایج مورد نظر حاصل شود.