سرخط
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان درصدد است در سطح وسیعی احکام مجازات‌های جایگزین حبس را اجرا کند.