سرخط
بازیکنان استقلال با خطی نامرتب با جمله "Welcome To Esteghlal" از این سرمربی استقبال کردند.