سرخط
عکسی از امیرحسین مدرس و همسرش در محرم را مشاهده می کنید.