سرخط
تصاویری از ترفند پرندگان در مقابله با سرما را مشاهده می‌کنید.