سرخط
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر در دادسراهای عمومی، نظامی و ویژه روحانیت خبر داد.